?u an oturdu?umuz eve yakla??k 5 y?l ?nce ta??nm??t?k. ?? k?z?mdan sonuncu hen?z do?mam??t?, di?erleri de 3 ve 2 ya??ndayd?. Bir gece, epey de ge? bir saatte, ?st kom?udan ba?r??ma sesleri gelmeye ba?lad?. ?st kom?unun iki gen? k?z? vard?. Babalar? da bir iki y?l ?nce ?lm??t?. Anne ve iki k?z ya??yordu. Yeni ta??nd???m?z i?in haklar?nda daha fazla bir bilgim de yoktu. Gelen sesler dayan?lacak cinsten de?ildi. Annelerinin ne dedi?i pek duyulmuyordu ama k?zlar?n ne dedi?i soka??n ba??ndan duyulacak kadar netti: ?Yeteeer, ya sen gideceksin bu evden ya da ben?, ?Daha fazla gelme ?st?me atar?m kendimi?, ??lmek istiyorum, ?lmek istiyorum?, ?Senden nefret ediyorum.? D???nebiliyor musunuz? Bir k?z annesine s?yl?yor bu c?mleleri. K?zlar?n biri hukuk, di?eri m?hendislik ??rencisiydi, hangi s?z hangisinden geliyordu bilmiyordum ama s?zler anneye gidiyordu. ?ok etkilendim bu kavgadan, o gece olaya m?dahale etmemek i?in kendimi zor tuttum ve ?ok korktum daha k?t? bir ?ey olacak diye. Bir s?re sonra sesler azalarak kesildi. Ben ?rkm?? bir halde ?bir anne ile ?ocuk aras?nda ne ya?anm?? olur ki bu noktaya gelinir? diye d???nmeye ba?lad?m. Bir cevap bulamad?m ama ?undan emindim: Her ne olursa olsun 20 y?l sonra k?zlar?mla b?yle bir ili?kimin olmas?na izin veremezdim. Bu ?ok k?t? bir ya?l?l?k hayat?ndan ve mutsuz bir ?l?mden ?te bir ?ey de?ildi. ?stelik k?zlar?m da mutlu de?ildi. Aram?zda nas?l bir ?at??ma olmu? ve ben bunu s?rd?rebilmi?tim? O an bir karar ald?m kendi kendime: K?zlar?ma kendi istediklerimi dayatmayacakt?m, onlara gidecekleri yollar? ben g?stermeyecektim, arkalar?ndan y?r?y?p kendi istedikleri yolda y?r?rken onlara destek olacakt?m. Aram?zda bir ?at??ma ya?an?rsa, onlar?n tercihine sayg? g?sterecektim. Aradan 5 y?l ge?ti ama bu olay?n etkisi bende hi? azalmad?. Halen de ayn? ?ekilde d???n?yorum. Mesela birisi piyano istedi ve ge?en hafta derse ba?lad?. Di?eri ise gitar istiyor. Ben de demiyorum ki, ? i?te sen de piyanoya ba?la, beraber gidip gelirsiniz? vs. Belki ?at??malar buralardan ba?l?yor. Belki ?imdi k???k oldu?u i?in bana ?hay?r? diyemeyecek ama i?inde bana kar?? ?fke tohumlar? serpilmeye ba?layacak. Bu nedenle ?ng?rmek laz?m, ileride ?ocuklar?m?zla ili?kimizin, hatta torunlar?m?zla ili?kimizin nas?l olmas?n? istiyoruz? Bug?n b?yleyse bunun sonu nereye varabilir? D???n?n, ?ng?r?n, ona g?re de ?ocu?unuzla ili?kinizi d?zenleyin. Zira aile i?i ?at??malar genellikle ?ocuklukta ba?lar.

Published in Genel
2 Yorum
  1. Kayg?l?Baba 2 sene önce

    Harika bir yaz?. Umar?m ebeveynler olarak bu ?at??malara engel olacak ?ng?r?lerde oluruz.

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2020 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account